A Szent Kristóf Katolikus Óvoda arculata, nevelési gyakorlata

Óvodánk a város szívében, jelenleg a Pánthy Intézet épületében található a Szentháromság Főtemplom mellett. A közeljövőben a szemben lévő üres telken fog felépülni az óvodás gyermekeink szempontjából minden igényt kielégítő új óvoda épülete, ahol tágas foglalkoztató termekkel, tornaszobával, fejlesztőteremmel, egyéb közösségi terekkel várjuk az óvodánkba jelentkező családokat, gyermekeket.

Katolikus óvodánk az állami fenntartású óvodákhoz hasonlóan tölti be funkcióját, látja el feladatát, azonban szemléletében, értékrendjében eltér.

Nevelőmunkánkat a több ezer éves keresztény erkölcsre épülő szellemiség hatja át, nevelési szemléletünk középpontjában az elfogadó, támogató szeretet áll. Arra törekszünk, hogy családias környezetben gyermekeinkben megalapozzuk azokat az erkölcsi szokásokat, amelyek később jellemüket határozzák meg (segítés, vigasztalás, igazmondás, egymásra figyelés, bocsánatkérés, öröm, hála, együttérzés stb.). Meggyőződésünk, hogy gyermekeink nevelése elképzelhetetlen szeretet, adásvágy, empátia nélkül, kapcsolatrendszerünkben lényeges szerepet kap a kommunikáció. Hitre nevelésünk által kiszélesednek lehetőségeink, így tudunk többet nyújtani a hagyományos óvodai programoknál.

Fontos feladatunk a keresztény családok nevelő munkájának kiegészítése, erősítése és kiteljesítése, valamint értékközvetítés a jó szándékú, de hitüket nem ismerő családok felé.

Pedagógiai Programunkban tehát egyrészt ezen értékek megalapozását tűztük ki célul, másrészt teremtett világunk megismerésére helyezzük a hangsúlyt. Kiemelt feladatunk a környezettudatos szemlélet alakítása, a takarékos és szükséglet alapú fogyasztói szokások kialakítása.

Mint tudjuk, tapasztaljuk, napjaink egyik égető kérdése a természeti környezet egyre gyorsuló pusztulása, ezért keresztény emberként különösen is foglalkoznunk kell ezzel a témával. Már óvodás korban szükséges megalapoznunk a ránk bízott gyermekek környezet iránti tiszteletét, megbecsülését, szeretetét. Felelősek vagyunk környezetünkért, melyet hitünk szerint a Mennyei Atya ajándékozott nekünk. Ez a szemlélet szövi át mindennapjainkat, teljes óvodai életünket, ezáltal a katolikus szellemiség és a környezetbarát életforma egybeforr.

A sok-sok környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenységünk sorából kiemelném a nevelőközösségünk által kidolgozott Kisfürkész Erdei Óvoda Tábor programunkat, melyen a középső-és nagycsoportos gyermekek vesznek részt évente egy-egy alkalommal.

A tábor költségeit mindenkor az általunk működtetett Kisfürkész Egyesület bevételeiből, valamint pályázati forrásból fedezzük. Sokat kirándulunk, sétálunk, mozgunk a szabad levegőn, hisz egészségünk védelme is fontos feladatunk. Az elmúlt néhány év tapasztalata alapján megállapítható, hogy programjaink által óvodásaink egészséges, edzett, nyitott lelkületű gyerekek. Szeretik felfedezni, megismerni a teremtett világ szépségeit azokban a lehetőségekben, amelyeket felkínálunk számukra. Szülői közösségünkre mindenkor számíthatunk, együttműködőek, segítőkészek, hálásak vagyunk nekik ezért.

Szeretettel várjuk óvodánkban azon családokat, akik nyitottak óvodai programjainkra, szeretnének megismerkedni nevelési gyakorlatunkkal, nevelőközösségünkkel, szeretnék gyermekeiket családias légkörben, biztonságos környezetben nevelni.

Óvodai beiratkozás április 23-24-25.(hétfő-kedd-szerda) 8:00-17:00. az óvoda épületében, Kossuth L.u.167.sz.alatt. Szeretettel:

Andáné Hendrik Mária, tagintézmény-vezető

Akadálymentesítés