Keresztúti képek megáldása a Pánthyban

A hagyomány szerint Jézus halála után a tanítványok gyakran végigjárták a keresztutat, megemlékezve az Úr haláláról. Ezt követően összegyűltek „abba a terembe, ahol együtt szoktak lenni. Mindnyájan egy szívvel s lélekkel állhatatosan imádkoztak Jézus anyjával, Máriával együtt” (ApCsel 1,13-14). Szent Amburstól tudjuk, hogy Szent Ilona császárnő miután megtalálta a Jézus keresztjét, templomot építtetett a Golgotán, hogy rendszeresen imádkozzanak a hívők a kereszthalál helyszínén. A feljegyzések szerint a XV. században már 12 márvány emléktábla állt a keresztúton, jelezve az Úr szenvedésének állomásait. A zarándokok itt megálltak és röviden imádkoztak, elgondolkoztak azokon az eseményeken, melyek ott történetek. A sok változás után csak a XVII. században került sor a keresztút állomásainak véglegesítésére, azóta 14 stációt különböztetünk meg. Mivel a legtöbb embernek nincs lehetősége elzarándokolni Jeruzsálembe, így kezdődött el a nyugati világban, később az egész világon, a keresztútállítás a katolikus templomokban. Péntekenként, különösen nagyböjtben, rendszeres imádkozzák a hívek az ájtatosságot, mely felidézi Jézus szenvedéstörténetét.

1_kicsi                2_kicsi                   3_kicsi

Az iskolánkban most felállított keresztútnak természetesen más a célja. Mi is fogunk itt imádkozni, de sokkal inkább figyelmeztető jel kíván lenni. A falon lévő képek emlékeztetni szeretnének minket, hogy Jézus értünk szenvedett, halt meg és támadt fel. Ez a hittitok mindennapi életünk alapja kell, hogy legyen. Nem mehetünk el eme megváltói tett mellett közömbösen. Nap mint nap eszünkbe kell vésni,és ehhez kell igazítanunk cselekedeteinket. Ha erről megfeledkezünk, akkor a lényegről feledkezünk meg. Remélem, hogy a stációs képeken el-elgondolkoznak majd az arra járók, és erősíti az Istennel való kapcsolatukat!

6_kicsi                   4_kicsi                   5_kicsi

Az alkotásokat a tavaly elbúcsúzott és jelenlegi diákjaink készítették, a rajztanárok irányításával. Linóleum technikát alkalmaztak a munka során,  és szép keretekbe szerkesztve kerültek ki az első emeletre. Köszönet érte a diákoknak és a tanároknak egyaránt, illetve a folyosó megújulásában résztvevő minden dolgozónak!

9_kicsi                   8_kicsi                   7_kicsi

Külön öröm számunkra, hogy az ünnepségre eljött néhány „öreg” diákunk, akik beszámoltak új iskolájukban szerzett első élményeikről.

István atya

Akadálymentesítés