Pályázatok

Aloldal logóAz iskola a következő pályázatokban vett részt:

1. EFOP-1.3.5-16-2016-00586

társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

Szívességbank

Kedvezményezett: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Bercsényi Miklós Katolikus Általános Iskolában

Támogatás összege: 25,00 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.01.02

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00586

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítő tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlőségi képzés, generációk közötti együttműködés: érzékenyítő program, önkéntes tevékenység: szívességbank készítése, településszépítő közösségi nap, hagyományőrző nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.

A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás segítése. A projekt programjai népszerűsítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiségű közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megőrzéséhez járul hozzá hosszú távon.

A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

 

 

2./ TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0218 Innovatív oktatás a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós  Katolikus Iskolában

Az elnyert összeg 300.000.000 forint

Az elnyert összeg a következőkre fordítható:

-az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása,
-a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésénekelősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával

-a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében,
-a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős

tevékenységek ösztönzése,

-digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését

valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.

-a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

 

3./ A törökszentmiklósi Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola könyvtárának informatikai fejlesztése

Az elnyert összeg: 5.500.000 forint

Az elnyert bösszeg a következőre fordítható:

– az intézmény könyvtári katalógusának elektronikus megvalósítása

– akadálymentesített olvasói munkaállomás kialakítása

– internetes munkaállomások biztosítása a könyvtár olvasói részére

 

4./ Fakultatív kultúra az oktatási intézményekben – Közművelődés és oktatás összehangolása Törökszentmiklóson (konzorciumi partnerként)

Az elnyert teljes összeg: 46.647.178 forint

Az elnyert összeg a következőre fordítható:

– Vizuális kultúra oktatás és nevelése az iskolában tanórán kívül

– Kiállítások szervezése

 

5./ IKT eszközök központi beszerzése a Törökszentmiklós Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben (konzorciumi partnerként)

Az elnyert teljees összeg: 49.849.590 forint

Az elnyert összeg a következőkre fordítható:

– informatika oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése

– informatikai hálózat kialakítása

– digitális oktatási eszközök vásárlása6beüzemelése

 

6./ TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0012 “Sok a tehettséges gyermek Törökszetmiklóson, csak meg kell őket találni”

Az elnyert teljes összeg: 2.034.000 forint

Az elnyert összeg a következőkre fordítható:

– vizuális kultúrához szükséges eszközök

 

7./ TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0007 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben (konzorciumi tagként)

Az elnyert teljes összeg: 153.905.740 forint

Az elnyert összeg a következőkre fordítható:

– továbbképzések

– informatikai eszközök beszerzése

– tanulói program csomag a kompetencia alapú oktatáshoz

TIOP-1.2.3 09/1-2010-0022

TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0012

Sok a tehetséges gyerek Törökszentmiklóson, csak meg kell őket találni.

TIOP-1.2.3 09/1-2010-0022

Pályázati gépek elhelyezése

g_kep_1

A négy számítógép egy falon elhelyezve.

Linux operációs rendszerrel és tartalomszűréssel telepítve.

Akadálymentesítés