Intézkedési terv COVID-19 gimnázium

Igazgatói közlemény a járványügyi helyzettel kapcsolatban!

Kedves Szülők!

Tanulóink és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében a járványügyi készültség miatt iskolánkban összeállítottuk a járványügyi intézkedési tervet, amelynek tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott protokoll alapján készítettük. Az osztályfőnökök az első osztályfőnöki órán ismertetik a tanulókra vonatkozó járványügyi protokollt, önöket pedig szülői értekezleten tájékoztatjuk a tudnivalókról.

Szeretném felhívni a figyelmüket a legfontosabb tennivalókra.

 1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Koronavírus-gyanú esetén a szülő gondoskodik az orvosi ellátásról. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 2. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, az esetleges hiányzásait igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 3. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 4. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 5. Ha egy tanulónál, pedagógusnál, vagy más dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, azonnal el kell különíteni és az iskolaegészségügyi orvost értesíteni kell, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 6. Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak megfelelően járjanak el.
 7. Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek tartózkodhatnak. Az iskolába érkezéskor a bejáratokhoz kitett kézfertőtlenítő használata kötelező. Szülők csak indokolt esetben (hivatalos ügyintézés) léphetnek be az iskolába, ebben az esetben kézfertőtlenítő használata és maszk viselése kötelező.
 8. Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét a bejáratokhoz kihelyezett kézfertőtlenítőkkel és maszkot kell hordaniuk.
 9. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Az ültetést a szaktanárok felügyelik a tantermekben, a tanulókat a lehető legtávolabb ültetik egymástól.
 10. A közösségi terekben (folyosó, mosdó, öltöző) maszk használata mindenki számára kötelező. Szabadtéren (udvar) a maszk használata ajánlott, de nem kötelező.
 11. A tanulók keveredésének elkerülése érdekében az osztályok legtöbb esetben ugyanazt a tantermet használják. Ez alól kivétel a csoportbontásokkal járó órák, illetve a speciális felszerelést igénylő órák (rajz, informatika). Az osztályok váltása között a tantermekben minden esetben felületfertőtlenítést végzünk.
 12. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
 13. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél figyelünk arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. Az osztályok váltásánál fertőtlenítést végzünk (öltözők, mosdók, WC, igénybe vett sporteszközök).
 14. Osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat az első félévben nem szervezünk. Az ünnepségeket iskolarádión keresztül bonyolítjuk le a csoportosulások elkerülése miatt.
 15. A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre textil törölközők helyett papírtörlők állnak rendelkezésre, amelyet a kihelyezett szemetesbe kell dobni a használat után.
 16. Az osztályfőnökök az első osztályfőnöki órán ismertetik a tanulókra vonatkozó járványügyi protokollt (kézfertőtlenítés, maszkhasználat, köhögési protokoll). Kijelölik a heteseket, akiknek külön feladatai lesznek. (pl. rendszeres szellőztetés). A szaktanárok a tanórákon és a tanórán kívül odafigyelnek a tanulókra, hogy tartsák be a járványügyi protokollt.
 17. Folyamatos, vagy gyakori intenzív szellőztetés szükséges zárt terekben (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, amely a hetesek és szaktanárok feladata.
 18. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Az étkezést a menzán úgy szervezzük meg, hogy a csoportosulás elkerülhető legyen, sorban állás esetén a megfelelő védőtávolság betartható legyen.
 19. Az intézmény működésével kapcsolatos híreket az iskola honlapján, facebook oldalán tesszük közzé. Kérjük figyeljék ezeket a felületeket, ide csak hiteles forrásból származó információk kerülnek ki.

Vigyázzunk egymásra!

Üdvözlettel: Barabás Csaba

Intézményegység-vezető