TÁMOP-3-3.10. Sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Középfokú iskolai sikeresség elősegítése a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Iskolában!
2013.11.25.

A nemrég megkezdődött projekt célja hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál a közoktatás esélyteremtő szerepének megerősítése és az integrációt támogató módszertan alkalmazása, mellyel a programokba bevont tanulók teljesítménye mérhetően javuló tendenciát mutat, valamint hozzájárul a középfokú végzettség megszerzéséhez és segíti őket a felsőfokú oktatásban való részvételhez.A programok teljes költségét az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programból nyert, Európai Unió és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 50 000 000 Ft.

Az iskolából való lemorzsolódás, az iskolai tanulás idő előtti befejezése, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyásából eredő társadalmi konfliktushelyzetek megelőzése érdekében kezdett az iskola projekt megvalósításába. A pályázat célja, hogy a hátrányos (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók lemorzsolódását csökkentve, elősegítse a középfokú képzettség minél nagyobb arányban megszerzését, a felsőoktatási intézményekbe vezető út megerősítését. A program azokat a képességfejlesztő foglalkozásokat igyekszik az iskola tanulóinak nyújtani melyeket a középosztálybeli szülők rendszeresen megvásárolnak gyermekeiknek, de ezen a területen élők ezt nem tehetik meg. A pályázat közvetlen célja, hogy elterjessze a tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását a közoktatási intézményekben.

A program keretében külső együttműködések hálózatát alakítja ki az iskola. A bevont partnerekkel közösen beszélik át és értékelik a követendő módszertant. Olyan jó gyakorlatok átvételére törekszenek, ahol a hasonlóan magas HH, és HHH tanulói lemorzsolódás kezelésének hatékony, már eredményeket is felmutató technikáit sajátíthatják el. A projekt során kiemelt szerepet kap az idegen nyelv és az érettségi előkészítő tantárgyak oktatása.

A fejlesztésben a pedagógusokon kívül az iskola 50 tanulója is részt vesz a 9-12 évfolyamokból.

Bővebb információ:
Kocsis Erzsébet intézményvezető
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.
Tel: 56/390-002
Pályázati azonosító: TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0025

www.ujszechenyiterv.gov.hu