TÁMOP-3.1.4 Innovatív oktatás

TÁMOP-3.1.4.-12/2-2012-0218 Innovatív oktatás a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Iskolában

Az intézményünkben folyó pályázat folyamatosan sokszínű tevékenységi formákat kínál a
gimnázium, kollégium és az általános iskola diákjainak számára. Az innovatív oktatás
keretében sokkal élményszerűbb az ismeretek elsajátítása, bővítése. Így nemcsak értelmük,de
lelkük is fejlődik, személyiségfejlődésük sokkal kedvezőbb irányt vehet.
Diákjainknak lehetőségük van a tananyaghoz kapcsolódó ismereteik szélesítésére,és
érdeklődési körüknek megfelelő szabadidős tevékenységeik bővítésére is.
Az elmúlt időszak legfontosabb eseményei,melyet a pályázat keretei között valósítottunk
meg:
Szabadidős tevékenységek:

 • sportbajnokságok folyamatosan
 • kézi-,kosár-,torna.,fociedzés folyamatosan
 • sportkirándulások a környéken 8 alkalommal
 • Egészségnap
 • néptánc szakkör folyamatosan
 • honismereti szakkör folyamatosan
 • média szakkör folyamatosan
 • informatika szakkör folyamatosan
 • Mikulás,Karácsony
 • tematikus komolyzenei koncertek 9 alkalommal

A táborok alkalmával nemcsak tanulnak,hanem kikapcsolódásra is alkalmuk nyílik
tanulóinknak. Eljuthatnak sporttáborba,ökotáborba és nyelvi táborba.
Eddigi táboraink:

 • 2 nyelvi tábor
 • 2 sporttábor
 • 7 ökotábor

A táborok helyszínei Mátraszentimre és Eger voltak.
Tantárgyakhoz kapcsolódó és tanulás segítő foglalkozások:

 • tanulásmódszertan folyamatosan
 • matematika folyamatosan
 • magyar folyamatosan
 • természettudomány folyamatosan

Jelenleg készülünk a következő Egészségnapra, a Bercsényi Napok rendezvényeire,
konferenciára a tehetséggondozás jegyében, Alapítványi Gálára,nyelvi
vetélkedőkre,elsősegélynyújtó tanfolyamra, valamint újabb táborokat szervezünk, és a
folyamatos tevékenységeink (szakkörök,fejlesztő és sportfoglalkozások) is zajlanak.

Kocsis Erzsébet
igazgató