TÁMOP-3.3.10. Pályázat bemutatása

Pályázat bemutatása

TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0025 Középfokú iskolai sikeresség elősegítése a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Iskolában

A pályázat kapcsán a gimnázium és kollégium hátrányos és halmozottan hátrányos tanulói
számára igyekszünk segítséget adni tanulásukhoz,továbbtanulásukhoz az esélyegyenlőség
jegyében. Fontosnak tartjuk,hogy sikeres érettségi vizsgát tegyenek, és érdeklődésüknek
megfelelő felsőoktatási intézményben folytathassák tanulmányaikat.
Így a pályázati tevékenységek elsősorban a 4 alapkészség fejlesztéséhez, az érettségi
megszerzésének támogatásához (szaktárgyi fejlesztések), a közösségépítéshez, az igazolatlan
mulasztások csökkentéséhez és a pályaorientációhoz kapcsolódnak.
A programban 48 diák vesz részt. A tanulóval illetve törvényes képviselőjével tanulmányi
szerződést kötöttünk. A tanulók munkáját mentorok segítik, egy-egy pedagógus 4-5 diákot
mentorál.
Eddig megvalósított tevékenységeink:
4 alapkészség fejlesztése(folyamatosan):

 • matematika
 • idegen nyelv
 • magyar
 • kompetenciafejlesztés

Érettségi vizsga megszerzésének támogatása (folyamatosan):

 • matematika
 • magyar nyelv
 • történelem
 • fizika
 • biológia
 • kémia

Pályaorientációs tevékenységeink:

 • Felsőoktatási nyílt napokon való részvétel 6 alkalommal
 • Információs napon való részvétel 1 alkalommal

Igazolatlan hiányzások visszaszorítása:

 • családlátogatás 12 alkalommal

Jelenleg rendszeres tevékenységeink mellett további információs napokon való részvételt
tervezünk, illetve márciusban beindul a Filmklub és a Kondi klub a közösségépítéshez
kapcsolódva.

2013.10.15.

Kocsis Erzsébet
igazgató, szakmai vezető