Budai Klárára emlékezünk!

2022. február 3-án érkezett a szomorú hír, hogy Budai Klára, gimnáziumunk meghatározó tanáregyénisége örökre lehunyta szemeit.

Budai Klára tanárnő életrajzi adatai a következők:

1946. november 28-án született Fegyverneken. Édesapja Budai Pál földműves-gazdálkodóként, édesanyja Nagy Klára háztartásbeliként dolgoztak, s nevelték három gyermeküket.

Budai Klára az általános iskolai tanulmányokat szülőhelyén végezte, majd 1961-től 1965-ig a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumba járt. A sikeres érettségi után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karára nyert felvételt, ahol 1970-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát.

Tanári pályáját egykori gimnáziumában kezdte meg és egyben fejezte be. 1970-től 2007-ig dolgozott a Bercsényi Miklós Gimnáziumban, ahol matematikát és fizikát tanított. Tanítványai rendszeresen vettek részt a KöMal pontversenyén. Többen lettek helyezettek megyei tanulmányi versenyeken.

1973-tól 1987-ig – ezen oktatási forma megszűnéséig – a levelező tagozat vezetője volt.

1988 és 1992 között vezette a matematika munkaközösséget.

1974-től folyamatosan érettségiztetett és látott el érettségi elnöki teendőket gimnáziumi, levelező és szakközépiskolai osztályokban egyaránt.

Elnöke volt az 1996-ban megalakult iskolaszéknek, kezdeményezője és hosszú időn keresztül tanárszerkesztője a Fórum című Bercsényi-diákújságnak és az iskolarádiónak.

Pályája során osztályfőnökként nyolcszor ballagtatott osztályt nappali tagozaton (1975, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004) és kétszer levelező tagozaton. Osztálykirándulásokon mutatta meg diákjainak hazánk szépséges tájait határon innen és túl. Számos alkalommal vitte tanulóit Erdélybe, Felvidékre és Őrvidékre is. Rendszeresen szervezett színházlátogatásokat Szolnokra és Budapestre.

Igényes és eredményes szakmai munkája elismeréseként ötször részesült kitüntetésben:

1983-ban Miniszteri Dicséretet, 1989-ben Vezető Pedagógus Kitüntetést vehetett át. 1996-ban Bercsényi Emlékérmet kapott, majd 1998-ban a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével, 2001-ben pedig Megyei Pedagógiai Díjjal jutalmazták.

Nyugdíjban vonulása után sem szakadt meg kapcsolata szeretett iskolájával, amikor tehette, szívesen részt vett a gimnáziumi ünnepélyeken, rendezvényeken.

A magyar kultúra iránt elkötelezett, lokálpatrióta szemléletmódja szűkebb pátriájában, Fegyverneken is megmutatkozott. Kezdeményezője, alapítója volt a helyi Életfa Egyesületnek, amelyben tevékeny részt vállalt Fegyvernek közösségi és kulturális életében.

2022. február 3-án adta vissza lelkét a Teremtőnek. A Bercsényisek nagy családja őrzi emlékét. Isten nyugosztalja!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*